Fortælling og fortolkning af værdier

Udsmykning af domiciler tager først og fremmest udgangspunkt i virksomhedens værdier. Værdierne skal afspejles i kunsten, og billederne skal aktivere værdierne, så de bliver husket og brugt.

Mange virksomheder bruger tusindvis af dyre konsulentkroner på værdi- og kulturprocesser, der resulterer i en velformuleret og velment strategi, der ender sit liv i en handleplan. Kunst har et universelt sprog, der nedbryder barrierer og bygger bro mellem mennesker. Dette sprog kan bruges til at skabe dialog. Mellem ledelse og medarbejdere. Mellem virksomhed og kunder.

Fx fik jeg til opgave at udsmykke et reklamebureau, der har de fem sanser som deres værdier. Jeg gav hvert rum sin sans – målrettet efter de mennesker, der arbejder i det pågældende rum.

Følesansen fik receptionen, hvor gæster skal føle sig velkomne. Lugtesansen fik direktionen, der skal kunne lugte sig frem til gode forretninger. Synssansen fik grafikerne, som skal skabe visuelle udtryk. Høresansen fik konsulentafdelingen, der skal lytte sig frem til kundernes behov. Smagssansen fik kantine og køkken naturligvis. Og bureauets kreative hjerte, tekstforfattere og AD’ere, fik den 6. sans…